ANTDZLVIZION
ANTDZLVIZION
CHECKOUT MY NEW UPGRADE ON MY AR15
6:07
ANTDZLVIZION
320 Views · 4 months ago
FULL VIDEO SHOOTING MY AR15 BUILD
2:30
ANTDZLVIZION
252 Views · 5 months ago
I ALMOST SHOT MY SON(TRUE STORY)
5:59
ANTDZLVIZION
208 Views · 5 months ago
SHOOTING MY AR15 300 BLK OUT BUILD
1:00
ANTDZLVIZION
217 Views · 5 months ago
Show more