Aj Gold
Aj Gold
White Baby Born to Black Parents!
5:31
Aj Gold 30 views / 2 days ago
Colourism in White Community
4:42
Aj Gold 49 views / 11 days ago
White Women sneaky ways
4:6
Aj Gold 74 views / 23 days ago
Black Panther Commentary
8:30
Aj Gold 27 views / 23 days ago
Show more